rijksoverheid_zonnepanelen-voordelig

Overheid & Provincie

Overheidsregelingen

BTW Terug

U kunt de BTW op zonnepanelen terugvragen. Als u deze als particulier aanschaft dan kunt u de btw van 21 procent terugvragen van de Belastingdienst.

Wanneer u 10 panelen van 3000wp aanschaft dan levert dit 780 euro op.

Hoe vraag je de BTW terug? Je moet je als ondernemer aanmelden bij de Belasting en btw aangifte doen over het jaar waarin je zonnepanelen hebt gekocht. Op het aanmeldformulier kun je meteen ontheffing aanvragen voor de volgende kalenderjaren (vraag 3). U  hoeft maar één jaar btw-aangifte te doen, de jaren erna bent u vrijgesteld

duurzaamheidslening svn

Duurzaamheidslening

Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden een duurzaamheidslening tegen een zeer lage rente van maar 1.6%

Voor meer informatie : klik hier

 

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de 'Subsidie energiebesparing eigen huis' aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

U kunt subsidie krijgen voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer: 

 • Warmtepompen
 • zonneboilers 

Daarmee kunt u uw huis verwarmen tegen lagere kosten en helpt u de uitstoot van CO2 verminderen. Voor welke zonneboilers geldt deze subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De zonneboiler heeft een totale apparatuur oppervlakte van 200 m2 of minder.
 • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimte verwarming in combinatie met het maken van warm tapwater.
 • De zonneboiler is voorzien van een product kaart en de bijbehorende technische documentatie.  

Voorwaarden voor particulieren

 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft
 • Binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heeft u een subsidieaanvraag ingediend
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft, u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen 

Via de provincie Overijssel is er een zeer interessante leningsfaciliteit voorhanden. Tegen een fiscaal aftrekbare rente van 0,6% kunt u geld lenen voor de aanschaf van onder meer zonne-panelen. Het gaat dan om een investering van   € 2.500 tot maximaal € 7.500 euro.  

SDE+ 
Wilt u meer informatie hebben over het aanvragen van een SDE+ subsidie, gaat u dan naar de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland en bekijk de onderstaande video.